Pokaż # 
Tytuł Odsłony
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Radecznica w okresie od 1 lipca 2015 roku do 30 czerwca 2017 r." 1268
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont drogi w miejscowości Gorajec-Zastawie k. Dziducha dz.nr ew. 1234 od km 0+000 do km 0+220 1493
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Modernizacja drogi Podborcze - Tokarka dz. nr 928 w Gorajcu-Stara Wieś 1556
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej 2919L w miejscowości Czarnystok 1580
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Radecznica w roku szkolnym 2014/2015 1623
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Radecznica 1631
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Remont dróg na terenie gminy Radecznica - podbudowy tłuczniowe 1615
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Remont dróg gminnych na terenie gminy Radecznica - nawierzchnie z płyt żelbetonowych 1638
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 110108L w miejscowości Zakłodzie 1502
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont dróg na terenie gminy Radecznica - wykonanie nawierzchni asfaltowych 1581
logo2
1403332

Szukaj