Pokaż # 
Tytuł Odsłony
Informacja o złożonych ofertach dot. postępowania pn."Budowa drogi gminnej nr 110102L w miejscowości Zaburze" 1004
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę kołowej koparko - ładowarki 1032
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2903L na odcinku Zaporze-Nowa Wieś" 1065
Informacja o założonych ofertach dot.postępowania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2903L na odcinku Zaporze - Nowa Wieś 954
Zawiadomienie o wyborze oferty dot. postępowania pn. "przebudowa drogi gminnej nr 110106L Podlesie Duże - Podlesie Małe w formule zaprojektuj i wybuduj" 1070
Informacja o złożonych ofertach dot. postępowania: Przebudowa drogi gminnej nr 110106L Podlesie Duże – Podlesie Małe w formule „zaprojektuj i wybuduj” 1086
Zawiadomienie o wyborze oferty dot. postępowania pn "Utwardzenie dna wąwozu i odwodnienia wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 116156L w miejscawości Zaporze gmina Radecznica 971
Informacja o złożonych ofertach dot. postępowania: Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 116156L w miejscowości Zaporze w gminie Radecznica 941
Zawiadomienie o wyborze oferty na modernizację dróg w miejscowości Zakłodzie oraz Gorajec-Zastawie 1176
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Radecznica - etap III część 2" 998
logo2
1064971

Szukaj