Pokaż # 
Tytuł Odsłony
Informacja o złożonych ofertach dot. postępowania pn."Budowa drogi gminnej nr 110102L w miejscowości Zaburze" 1303
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę kołowej koparko - ładowarki 1321
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2903L na odcinku Zaporze-Nowa Wieś" 1339
Informacja o założonych ofertach dot.postępowania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2903L na odcinku Zaporze - Nowa Wieś 1232
Zawiadomienie o wyborze oferty dot. postępowania pn. "przebudowa drogi gminnej nr 110106L Podlesie Duże - Podlesie Małe w formule zaprojektuj i wybuduj" 1337
Informacja o złożonych ofertach dot. postępowania: Przebudowa drogi gminnej nr 110106L Podlesie Duże – Podlesie Małe w formule „zaprojektuj i wybuduj” 1357
Zawiadomienie o wyborze oferty dot. postępowania pn "Utwardzenie dna wąwozu i odwodnienia wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 116156L w miejscawości Zaporze gmina Radecznica 1254
Informacja o złożonych ofertach dot. postępowania: Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 116156L w miejscowości Zaporze w gminie Radecznica 1184
Zawiadomienie o wyborze oferty na modernizację dróg w miejscowości Zakłodzie oraz Gorajec-Zastawie 1464
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Radecznica - etap III część 2" 1223
logo2
1434300

Szukaj