Pokaż # 
Tytuł Odsłony
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "wykonanie nawierzchni asfaltowych dróg na terenie Gminy Radecznica" 994
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: "utwardzenie odcinków dróg na terenie Gminy Radecznica płytami betonowymi" 924
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie chodnika przy drodze nr 2919L 1099
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania pn. "utwardzenie odcinków dróg na terenie Gminy Radecznica płytami betonowymi" 1074
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania "Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 116153L od km 0+772 do km 1+272 w miejscowości Gorajec-Zastawie" 989
Informacja o wyborze oferty dot. postępowania "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Radecznica" 1355
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania "Zakup energii elektrycznej na potrzeby budynków i lokali biurowych, oświetlenia ulicznego oraz urządzeń komunalnych gmin Radecznica i gminy Sułów" 1113
Informacja o wyborze oferty dot. postępowania pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Radecznica w okresie od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2019 r. 1297
Informacja o złożonych ofertach dot. postępowania pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Radecznica w okresie od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2019 r. 1074
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Budowa drogi gminnej nr 110102L w miejscowości Zaburze" 1189
logo2
1477805

Szukaj