Pokaż # 
Tytuł Odsłony
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3200L od km 6+742 do km 7+336 w miejscowości Zaburze 724
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 116157L od km 0+062 do km 0+597 w miejscowości Radecznica 639
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN oświetlenia ulicznego w miejscowości Podborcze 754
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorajcu-Stara Wieś 730
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 116150L od km 0+480 do km 1+500 i od km 1+760 do km 2+130 w miejscowości Zaburze 674
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Utwardzenie odcinków dróg na terenie Gminy Radecznica płytami betonowymi 837
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Utwardzenie odcinków dróg na terenie Gminy Radecznica płytami betonowymi 819
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Radecznica w okresie od 01.07.2019 r. do 30.06.2021 r. 720
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gorajec-Stara Wieś od km 0+470 do km 0+862" 946
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "MONTAŻ KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH I KOTŁÓW C.O. OPALANYCH BIOMASĄ NA TERENIE GMINY RADECZNICA" 968
logo2
1403332

Szukaj