Pokaż # 
Tytuł Odsłony
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Latyczyn 807
UNIEWAŻNIENIE CZYNNOŚCI WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. przetargu nieograniczonego na Dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Radecznica w ramach projektu "Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Radecznica" 720
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Radecznica w ramach projektu "Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Radecznica" 706
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3200L od km 6+742 do km 7+336 w miejscowości Zaburze 788
Zawiadomienie o uniważnieniu postępowania pn. "Przebudowa części garażowej w budynku remizo-świetlicy w miejscowości Gorajec-Stara Wieś" 796
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zagospodarowanie terenów przy Urzędzie Gminy w Radecznicy, które zostało wszczęte w dn. 30.08.2019 r. 831
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zagospodarowanie terenów przy Urzędzie Gminy w Radecznicy 839
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gorajec-Stara Wieś 840
Informacja o unieważnieniu postępowania - Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dzielce 882
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Przebudowa części grażowej w budynku remizo-świetlicy w miejscowości Gorajec-Stara Wieś 719
logo2
1434249

Szukaj