Pokaż # 
Tytuł Odsłony
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Latyczyn 493
UNIEWAŻNIENIE CZYNNOŚCI WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. przetargu nieograniczonego na Dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Radecznica w ramach projektu "Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Radecznica" 442
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Radecznica w ramach projektu "Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Radecznica" 452
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3200L od km 6+742 do km 7+336 w miejscowości Zaburze 497
Zawiadomienie o uniważnieniu postępowania pn. "Przebudowa części garażowej w budynku remizo-świetlicy w miejscowości Gorajec-Stara Wieś" 471
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zagospodarowanie terenów przy Urzędzie Gminy w Radecznicy, które zostało wszczęte w dn. 30.08.2019 r. 525
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zagospodarowanie terenów przy Urzędzie Gminy w Radecznicy 535
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gorajec-Stara Wieś 533
Informacja o unieważnieniu postępowania - Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dzielce 567
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Przebudowa części grażowej w budynku remizo-świetlicy w miejscowości Gorajec-Stara Wieś 465
logo2
1064891

Szukaj