Pokaż # 
Tytuł Odsłony
Ogłoszenie o zamówieniu - zakup energii elektrycznej na potrzeby budynków i lokali biurowych, oświetlenia ulicznego oraz urządzeń komunalnych gminy Radecznica 1260
Ogłoszenie o zamówieniu - modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Radecznica. 1435
Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane polegające na montażu urządzeń i instalacji fotowoltaicznych na dachach budynków prywatnych oraz na budynkach i miejscach użyteczności publicznej/gminnej na terenie Gminy Radecznica 1581
Ogłoszenie o zamówieniu - Montaż instalacji fotowoltaicznych w Gminie Radecznica 2523
Ogłoszenie o zamówieniu - Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych 1525
Ogłoszenie o zamówieniu - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Radecznica w okresie od 1 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2017 r. 1464
Ogłoszenie o zamówieniu - Remont drogi w miejscowości Gorajec-Zastawie k. Dziducha dz.nr ew. 1234 od km 0+000 do km 0+220 1514
Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja drogi Podborcze-Tokarka od km 0+000 do km 0+465 dz. nr 928 w Gorajcu-Stara Wieś 1526
Ogłoszenie o zamówieniu - Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej 2919L od km 1+775 do km 2+203,5 z kostki betonowej o łącznej powierzchni 600 m2 1367
Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Radecznica, położonej w Podlesiu Dużym 1309
logo2
1064968

Szukaj