Pokaż # 
Tytuł Odsłony
Ogłoszenie o zamówieniu - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Radecznica 65
Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa drogi gminnej Nr 116598L od km 0+000 do km 3+094 oraz drogi gminnej Nr 116150L od km 0+000 do km 0+642 w miejscowości Zaburze 157
Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Radecznica 123
Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Radecznica 137
Ogłoszenie o zamówieniu - Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 116152L od km 0+540 do km 0+800 i od km 1+300 do km 1+820 w miejscowości Gorajec – Stara Wieś 210
Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Zakłodzie 171
Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa ujęcia wody w miejscowości Gorajec-Zagroble 193
Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa sprawnościowego placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz elementów małej architektury na terenie Szkoły Podstawowej w Zaburzu 224
Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa kompleksu boisk sportowych, bieżni lekkoatletycznej prostej, skoczni do skoku w dal, oraz elementów małej architektury na terenie Szkoły Podstawowej w Radecznicy 252
Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa obiektów sportowych oraz obiektów małej architektury na terenie Szkoły Podstawowej w Radecznicy oraz Szkoły Podstawowej w Zaburzu 332
logo2
1137809

Szukaj