Pokaż # 
Tytuł Odsłony
Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Radecznica 27
Ogłoszenie o zamówieniu - Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 116152L od km 0+540 do km 0+800 i od km 1+300 do km 1+820 w miejscowości Gorajec – Stara Wieś 141
Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Zakłodzie 122
Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa ujęcia wody w miejscowości Gorajec-Zagroble 137
Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa sprawnościowego placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz elementów małej architektury na terenie Szkoły Podstawowej w Zaburzu 180
Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa kompleksu boisk sportowych, bieżni lekkoatletycznej prostej, skoczni do skoku w dal, oraz elementów małej architektury na terenie Szkoły Podstawowej w Radecznicy 210
Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa obiektów sportowych oraz obiektów małej architektury na terenie Szkoły Podstawowej w Radecznicy oraz Szkoły Podstawowej w Zaburzu 295
Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa ciągnika i maszyn służących utrzymaniu czystości, terenów zieleni, odśnieżania i posypywania chodników i dróg w okresie zimowym 185
Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Radecznica 970
Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa drogi gminnej Nr 116598L od km 0+000 do km 3+094 oraz drogi gminnej Nr116150L od km 0+000 do km 0+642 w miejscowości Zaburze 730
logo2
1095805

Szukaj