Pokaż # 
Tytuł Odsłony
Wójt Gminy Radecznica – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrza terenowego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego na terenie Gminy Radecznica 438
Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na Budowie elektroenergetycznych linii kablowych 363
Obwieszczenie Starosty Zamojskiego dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą: Budowa drogi gminnej nr 116598L w m. Zaburze 329
Obwieszczenie Starosty Zamojskiego dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą: Budowa drogi gminnej nr 116150L w m. Zaburze 313
Obwieszczenie Starosty Zamojskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą Budowa drogi gminnej nr 110109L w m. Zakłodzie 319
Obwieszczenie dot. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na budowie drogi gminnej na działkach nr ewid. 575, 662, 664 i 629 w obrębie 0016 Zaburze 424
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie dot. wydanego postanowienia w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 24 stycznia 2020 r. znak: WOOŚ.420.113.2019.MG 286
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej 0,4kV oświetlenia drogowego w miejscowości Latyczyn 339
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 466
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie rozgraniczenia pomiędzy działką 157 a działką nr 158 położoną w miejscowości Mokrelipie 419
logo2
1166063

Szukaj