Pokaż # 
Tytuł Odsłony
Obwieszczenie Starosty Zamojskiego dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą: Budowa drogi gminnej nr 116598L w m. Zaburze 260
Obwieszczenie Starosty Zamojskiego dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą: Budowa drogi gminnej nr 116150L w m. Zaburze 246
Obwieszczenie Starosty Zamojskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą Budowa drogi gminnej nr 110109L w m. Zakłodzie 252
Obwieszczenie dot. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na budowie drogi gminnej na działkach nr ewid. 575, 662, 664 i 629 w obrębie 0016 Zaburze 347
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie dot. wydanego postanowienia w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 24 stycznia 2020 r. znak: WOOŚ.420.113.2019.MG 231
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej 0,4kV oświetlenia drogowego w miejscowości Latyczyn 256
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 379
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie rozgraniczenia pomiędzy działką 157 a działką nr 158 położoną w miejscowości Mokrelipie 357
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi gminnej w miejscowości Zaburze 290
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia 415
logo2
1064896

Szukaj