Pokaż # 
Tytuł Odsłony
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzenia wodnego - studni S-1 i S-2, zlokalizowanych na działce nr ewid. 111/2 33
OGŁOSZENIE wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” w Gminie Radecznica w 2023r. 14
Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 22.05.2023 r. dot. uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 nr ZAM5522A 24
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej w najem w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy 22
Decyzja Starosty Zamojskiego ustalająca, że działka nr 2266 o pow. 0,0954 ha, w ark. mapy ew. nr 1, położona w obrębie 0001 Czarnystok, jedn. ewid. 062008_2 Radecznica, stanowi mienie gromadzkie 23
KOMUNIKAT W SPRAWIE PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA Ogłoszony w dniu 16.maja.2023r . UWAGA ODBIORCY WODY WODOCIĄGOWEJ Zawiadamiamy odbiorców wody z wodociągu Radecznica zaopatrującego w wodę miejscowości: Radecznica, Zaporze, Gruszka Zaporska, Podlesie Małe 52
Komunikat dotyczący dostawy wody pitnej dla mieszkańców 89
KOMUNIKAT W SPRAWIE BRAKU PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA ogłoszony w dniu 12 maja 2023 r. godz. 14.10 UWAGA ODBIORCY WODY WODOCIĄGOWEJ 74
Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 04.05.2023 r. 66
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego o toczącym się postępowaniu administracyjnym w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie geodezyjnym 2 - Dzielce oznaczoną w rejestrze gruntów jako działki nr: 803/5 o pow. 0,0282 ha 57
logo2
1477795

Szukaj