Pokaż # 
Tytuł Odsłony
Zaproszenie do składania ofert - Zakup i dostawa wielootworowych żelbetowych płyt drogowych typu JOMB o wymiarach 100x75x12 cm podwójnie zbrojonych wraz z rozładunkiem na terenie Gminy Radecznica 60
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zaburzu zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę peletu drzewnego 48
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie rozgraniczenia nieruchomości położonej w miejscowości Trzęsiny oznaczonej jako działka nr 223 z działką sąsiednią oznaczoną nr 222 42
Publiczna Szkoła Podstawowa w Czarnymstoku zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego lekkiego 55
Publiczna Szkoła Podstawowa w Radecznicy zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego lekkiego 60
Publiczna Szkoła Podstawowa w Czarnymstoku zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę oleju opałowego 76
Publiczna Szkoła Podstawowa w Radecznicy zaprasza do składania ofert cenowych na „dostawę oleju opałowego” 69
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie dokumentacji budowlanej przebudowy Ośrodka Zdrowia w Radecznicy 81
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie rozgraniczenia działek w miejscowości Radecznica oznaczonej jako działka nr 1859 z działkami sąsiednimi oznaczonymi nr 1858, nr 1848, nr 1846, nr 1851/1 i nr 1851/2 37
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji budowlanej przebudowy Ośrodka Zdrowia w Radecznicy 166
logo2
1166037

Szukaj