Pokaż # 
Tytuł Odsłony
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie rozgraniczenia nieruchomości położonej w miejscowości Trzęsiny oznaczonej jako działka nr 223 z działką sąsiednią oznaczoną nr 222 10
Publiczna Szkoła Podstawowa w Czarnymstoku zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego lekkiego 26
Publiczna Szkoła Podstawowa w Radecznicy zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego lekkiego 28
Publiczna Szkoła Podstawowa w Czarnymstoku zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę oleju opałowego 39
Publiczna Szkoła Podstawowa w Radecznicy zaprasza do składania ofert cenowych na „dostawę oleju opałowego” 36
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie dokumentacji budowlanej przebudowy Ośrodka Zdrowia w Radecznicy 43
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie rozgraniczenia działek w miejscowości Radecznica oznaczonej jako działka nr 1859 z działkami sąsiednimi oznaczonymi nr 1858, nr 1848, nr 1846, nr 1851/1 i nr 1851/2 13
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji budowlanej przebudowy Ośrodka Zdrowia w Radecznicy 120
Zapytanie ofertowe na wykonanie rozgraniczenia działek w miejscowości Trzęsiny 39
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na sporządzenie mapy sytuacyjno - wysokościowej do celów projektowych w skali 1:500 przeznaczonej do projektowania budowy dróg gminnych 48
logo2
1137863

Szukaj