Pokaż # 
Tytuł Odsłony
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad wykonaniem zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego, renowacja boiska piłkarskiego, budowa siłowni zewnętrznej oraz elementów małej architektury 10
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej budowę kanalizacji sanitarnej IV etap wraz z przyłączami w miejscowości Radecznica 30
Zapytanie ofertowe - pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad wykonaniem zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego, renowacja boiska piłkarskiego, budowa siłowni zewnętrznej oraz elementów małej architektury na terenie Szkoły Podstawowej w Czarnymstoku” 73
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem zadania w zakresie części 2 i części 3 61
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej obejmującej budowę kanalizacji sanitarnej IV etap wraz z przyłączami w miejscowości Radecznica 128
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę kruszywa drogowego frakcji 0-31,5 mm 51
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem zadania w zakresie części 1 pn.: „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Radecznica” 76
Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru 472
Zaproszenie do składania ofert cenowych na dostawę kruszywa drogowego na teren Gminy Radecznica 106
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zaburzu zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na na dostawę peletu drzewnego sosnowego 75
logo2
1477824

Szukaj