Pokaż # 
Tytuł Odsłony
Informacja o wyniku postępowania na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem zadania pn. „Budowa ujęcia wody w miejscowości Gorajec-Zagroble” 18
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad wykonaniem zadania pn. „Budowa ujęcia wody w miejscowości Gorajec-Zagroble” 58
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zaburzu zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę peletu drzewnego sosnowego 47
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zaburzu zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę peletu drzewnego sosnowego 61
Zawiadomienie dot. zaproszenia do składania ofert cenowych na dostawę oleju opałowego z dnia 08.04.2022 r. 47
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH na „dostawę oleju opałowego” 80
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy linii oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 116601L w m. Trzęsiny 69
Zaproszenie do składania ofert cenowych na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Trzęsiny 95
Publiczna Szkoła Podstawowa w Radecznicy zawiadamia o wyborze oferty na dostawę oleju opałowego lekkiego 59
Publiczna Szkoła Podstawowa w Czarnymstoku zaprasza do składnia ofert cenowych na dostawę oleju opałowego 68
logo2
1275619

Szukaj