Pokaż # 
Tytuł Odsłony
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie dokumentacji projektowej montażu 144 kotłów c.o. opalanych biomasą w ramach projektu o nazwie "Montaż kotłów centralnego ogrzewania opalanych biomasą na terenie Gminy Radecznica 1314
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie dokumentacji projektowej montażu 550 instalacji kolektorów słonecznych 1556
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania dofinansowania montażu 144 kotłów c.o. opalanych biomasą 1547
Zaproszenie do składania oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania dofinansowania montażu 550 instalacji kolektorów słonecznych w ramach projektu o nazwie "Montaż kolektorów słonecznych na terenie Gminy Radecznica" 1842
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego lekkiego 1435
Zaproszenie do składania ofert cenowych na dostawę oleju opałowego 1499
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego lekkiego 1475
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Radecznica na lata 2016-2022 1715
Zawiadomienie dotyczące postępowania: wykonanie chodnika przy drodze nr 2919L w m. Wólka Czarnostocka 1537
Zaproszenie do składania ofert cenowych na dostawę oleju opałowego 1569
logo2
1139995

Szukaj