Pokaż # 
Tytuł Odsłony
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego w miejscowości Podborcze 230
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie prac ziemnych polegających na konserwacji i czyszczeniu rowów burzowych sprzętem mechanicznym 331
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z remontem dróg na terenie Gminy Radecznica 219
Zaproszenie do składania ofert cenowych na wykonanie podbudowy z kruszywa drogowego łamanego w miejscowości Podborcze 319
Zaproszenie do składania ofert - pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z remontem dróg na terenie Gminy Radecznica 285
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zakup i dostawa 5 szt. laptopów z zainstalowanym systemem Microsoft Windows dla potrzeb realizacji projektu grantowego pn. Zdalna szkoła 192
Informacja dot. postępowania na wykonanie pełnej dokumentacji projektowej w ramach realizacji inwestycji: Przebudowa i rozbudowa budynku po byłej szkole w m. Latyczyn 223
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH - zakup i dostawę 5 szt. laptopów z zainstalowanym systemem MICROSOFT WINDOWS dla potrzeb realizacji projektu grantowego pod nazwą: Zdalna szkoła 272
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zakup i dostawa 25 szt. laptopów z zainstalowanym systemem Microsoft Windows dla potrzeb realizacji projektu grantowego pn. Zdalna szkoła 231
Zaproszenie do składania ofert - wykonanie dokumentacji w ramach realizacji inwestycji: Przebudowy i rozbudowy budynku po byłej szkole w m. Latyczyn 317
logo2
1064926

Szukaj