Pokaż # 
Tytuł Odsłony
Zaproszenie do składania ofert "dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Radecznica w okresie od 02.01.2017 do dnia 23.06.2017 r." 1312
Zaproszenie do składania ofert "budowa linii elektroenergetycznej napowietrznej nn oświetlenia ulicznego w miejscowości Czarnystok" 1275
Zaproszenie do składania ofert na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z realizacją przedsięwzięcia pn. "Utwardzenia dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 116156L w miejscowości Zaporze 1035
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę kruszywa drogowego z wapienia neogeńskiego 1288
Zawiadomienie o wyborze oferty na opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej modernizacji ujęcia wody w miejscowości Gorajec-Zagroble 1256
Zawiadomienie o wyborze oferty na opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy budynku remizo-świetlicy w miejscowości Gorajec-Zagroble 1122
Zaproszenie do składania ofert na dostawę kruszywa drogowego z wapienia neogeńskiego 1297
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy budynku remizo-świetlicy w miejscowości Gorajec-Zagroble 1302
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej modernizacji ujęcia wody w miejscowości Gorajec-Zagroble 1259
Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie remontu świetlicy w miejscowości Mokrelipie 1397
logo2
1142466

Szukaj