Pokaż # 
Tytuł Odsłony
Zapytanie ofertowe - pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi gminnej nr 110106L Podlesie Duże - Podlesie Małe w formule "zaprojektuj i wybuduj" 1249
Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę oleju opałowego lekkiego 1286
Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie zadania pn. "Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 116150L w miejscowości Zaburze w gminie Radecznica" 1186
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej "Kompleksowa obsługa prawna Urzędu Gminy w Radecznicy, gminnych jednostek organizacyjnych i instytucji kultury działających na terenie Gminy Radecznica" 1638
Zaproszenie do składania ofert na "dostawę oleju opałowego" 1277
Zawiadomienie o wyborze oferty dot. postępowania "dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Radecznica w okresie od 02.01.2017 do dnia 23.06.2017 r." 1228
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych związanych z utwardzeniem dna i odwodnienia wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 116150L w miejscowości Zaburze 1167
Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie linii elektroenergetycznej napowietrznej nn oświetlenia ulicznego dróg nr 2915L i 2919L w miejscowości Czarnystok 994
Zawiadomienie o wyborze oferty dot.postępowania na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z realizacją przedsięwzięcia pn."Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 116156L w miejscowości Zaporze 1222
Zawiadomienie o wyborze oferty dot.postępowania na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z realizacją przedsięwzięcia pn."Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 116156L w miejscowości Zaporze 1099
logo2
1165634

Szukaj