Pokaż # 
Tytuł Odsłony
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Radecznica" 1366
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - dostawa kruszywa drogowego z kamienia neogeńskiego frakcji 0-31,5 mm spełniającego wymogi normy PN-S 06102:1997 w ilości ok 2 tys. ton do wskazanych miejsc na terenie Gminy Radecznica 1027
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie nasadzeń krzewów oraz kwiatów wieloletnich w rabatkach kwiatowych w miejscowości Radecznica 1164
Zawiadomienie o wyborze oferty na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2903L na odcinku Zaporze - Nowa Wieś" 1068
Zaproszenie do składania ofert na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2903L na odcinku Zaporze - Nowa Wieś 1236
Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie rozbudowy budynku remizo-świetlicy w miejscowości Gorajec-Zagroble o część garażową 1097
Zaproszenie do składania ofert "rozbudowa budynku remizo-świetlicy w miejscowości Gorajec-Zagroble o część garażową" 1401
Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę oleju opałowego lekkiego 1342
Zaproszenie do składania ofert cenowych na dostawę oleju opałowego 1434
Zawiadomienie o wyborze oferty na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi gminnej nr 110106L Podlesie Duże - Podlesie Małe w formule "zaprojektuj i wybuduj" 1131
logo2
1165638

Szukaj