Pokaż # 
Tytuł Odsłony
Zaproszenie do składania ofert - wykonanie nawierzchni asfaltowych dróg 1184
Zaproszenie do składania ofert "modernizacja dróg na terenie gminy Radecznica" 1164
Zawiadomienie dot. postępowania pn. "modernizacja drogi nr 116154L w miejscowości Gorajec-Zagroble" 1214
Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej na dostawę znaków drogowych i informacyjnych wraz z mocowaniem oraz słupków do znaków drogowych zakończonych plastikowym kapturkiem z przeznaczeniem do zamontowania na drogach gminnych na terenie Gminy Radecznica 985
Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Radecznica" 1100
Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę kruszywa drogowego z wapienia neogeńskiego spełniającego wymagania normy PN-S 06102:1997 1005
Informacja dotycząca postępowania prowadzonego w formie zapytania ofertowego ZP.271.8.2017 z dnia 23.03.2017 r. na wykonanie nasadzeń krzewów oraz kwiatów wieloletnich w rabatkach kwiatowych w miejscowości Radecznica 931
Zaproszenie do składania ofert "modernizacja drogi nr 116154L w m. Gorajec-Zagroble" 1201
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - dostawa do siedziby Zamawiającego znaków drogowych i informacyjnych wraz z mocowaniem oraz słupków do znaków drogowych zakończonych "plastikowym" kapturkiem z przeznaczeniem do zamontowania na drogach gminnych 1018
Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonania nasadzeń krzewów oraz kwiatów wieloletnich w rabatkach kwiatowych usytuowanych w pasie zieleni pomiędzy jezdnią a chodnikiem wzdłóż drogi powiatowej nr 3200L (ul. B. Prusa) w miejscowości Radecznica 1017
logo2
1163257

Szukaj