Pokaż # 
Tytuł Odsłony
Zaproszenie do składania ofert cenowych na zakup i dostawę 27 szt. laptopów z zainstalowanym systemem Microsoft Windows dla potrzeb realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej 430
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie przystanku autobusowego przy drodze powiatowej nr 2919L wraz z wiatą przystankową i zatoką 347
Zawiadomienie dot. zapytania ofertowego na wykonanie remontu drogi w miejscowości Zaburze 354
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku remizo – świetlicy w m. Gorajec - Stara Wieś 364
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju lekkiego 368
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku remizo - świetlicy w m. Gorajec-Stara Wieś 395
Zaproszenie do składania ofert cenowych na dostawę oleju opałowego 434
Zaproszenie do składania ofert cenowych na wykonanie remontu drogi w miejscowości Zaburze 420
Zaproszenie do składania ofert cenowych na wykonanie przystanku autobusowego przy drodze powiatowej nr 2910L wraz z wiatą przystankową i zatoką na działkach nr ewid. 7727, 7708, 7709 w miejscowości Latyczyn 401
Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie konserwacji i czyszczenia rowów burzowych sprzętem mechanicznym zlokalizowanych na terenie Gminy Radecznica 432
logo2
1300247

Szukaj