Pokaż # 
Tytuł Odsłony
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH na dostawę oleju opałowego 221
Zaproszenie do składania ofert cenowych na dostawę oleju opałowego 171
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 2 200 000,00 zł (słownie: dwa miliony dwieście tysięcy złotych) 198
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 2 200 000,00 zł (słownie: dwa miliony dwieście tysięcy złotych) 269
Zawiadomienie dot. zapytania ofertowego na zimowe utrzymanie chodników polegające na odśnieżaniu, usuwaniu błota pośniegowego, zwalczaniu gołoledzi oraz śliskości pośniegowej na terenie Gminy Radecznica 183
Zawiadomienie o wyborze oferty na zakup i dostawę wielootworowych żelbetowych płyt drogowych typu JOMB o wymiarach 100x75x12 cm podwójnie zbrojonych wraz z rozładunkiem na terenie Gminy Radecznica 179
Zaproszenie do składania ofert na zimowe utrzymanie chodników na terenie Gminy Radecznica 261
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę motopompy pożarniczej na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Radecznicy 214
Zaproszenie do składania ofert cenowych na zakup i dostawę wielootworowych żelbetowych płyt drogowych typu JOMB o wymiarach 100x75x12 cm podwójnie zbrojonych wraz z rozładunkiem na terenie Gminy Radecznica 236
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę 27 szt. laptopów z zainstalowanym systemem MICROSOFT WINDOWS dla potrzeb realizacji projektu grantowego pod nazwą: Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej 188
logo2
1092295

Szukaj