Pokaż # 
Tytuł Odsłony
Informacja o wynikach przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Radecznicy - Sekretarz Gminy 1204
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Radecznicy - Sekretarz Gminy 1146
Ogłoszenie Wójta Gminy Radecznica o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Sekretarz Gminy 1570
Informacja o wynikach przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Radecznicy - Inspektor d/s. ewidencji ludności i dowodów osobistych, Zastępca Kierownika USC 1538
Informacja o wynikach przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Radecznicy - Młodszy referent d/s gospodarki komunalnej 1456
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Radecznicy - Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych, Z-ca Kierownika USC 1539
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Radecznicy - Młodszy referent d/s gospodarki komunalnej 1382
Ogłoszenie Wójta Gminy Radecznica o naborze na wolne stanowisko urzednicze - Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych - (4/5), Zastępca Kierownika USC (1/5) etatu 1411
Ogłoszenie Wójta Gminy Radecznica o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Młodszy referent ds. gospodarki komunalnej 1447
Ogłoszenie dotyczące naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Radecznicy - Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych, Zastępca Kierownika USC 1344
logo2
1258829

Szukaj