Sołtysi i składy Rad Sołeckich VII kadencji

  

Lp. Nazwa miejscowości Imię i nazwisko Sołtysa Skład Rady Sołeckiej
1. Czarnystok Barbara Sykała
 1. Jarosławski Jan
 2. Furlepa Krzysztof
 3. Sykała Leszek
 4. Rapa Stanisław
 5. Sołtys Janusz
2. Dzielce Helena Odrzywolska 
 1. Rak Marek
 2. Odrzywolski Józef
 3. Olech Alina
3. Gaj Gruszczański Zbigniew Jabłoński
 1. Małgorzata Wachowicz
 2. Mariusz Chmielewski
 3. Anna Dudek
 4. Krukowski Piotr
4. Gorajec-Stara Wieś Wojciech Sykała
 1. Szczepanek Sławomir
 2. Harkot Stanisław
 3. Osman Mariusz
5. Gorajec-Zagroble Teodora Wypych
 1. Siemczyk Henryk
 2. Olech Roman
 3. Wujec Jan
 4. Stańczyk Tadeusz
 5. Bogaj Roman
 6. Sieczkowski Edmund
6. Gorajec-Zagroble-Kolonia Tadeusz Harkot
 1. Gozdecki Jan
 2. Dziwota Stanisław
 3. Wypych Aleksander
7. Gorajec-Zastawie Alicja Bielak
 1. Ruszczak Barbara
 2. Piwowarek Aleksander
 3. Szczepanek Jan
8. Gruszka Zaporska Jan Szaran
 1. Kapica Roman
 2. Jachymek Jan
 3. Żur Zbigniew
9. Latyczyn Maciej Nastaj
 1. Wyłupek Zbigniew
 2. Szczerba Zbigniew
 3. Kańkowski Dariusz
 4. Buszowska Anna
 5. Kołodziej Adam
10. Mokrelipie Edward Janicki
 1. Winiarczyk Helena
 2. Studziński Wiesław
 3. Boniek Edyta
11. Podborcze Stanisław Kurek
 1. Bielak Mariusz
 2. Krzyszczak Zbigniew
 3. Gąsior Krzysztof
 4. Pyda Grzegorz
 5. Wasil Jacek
12. Podlesie Duże Jan Garbarz
 1. Buśko Sławomir
 2. Jachymek Kazimierz
 3. Startek Józef
13. Podlesie Małe Jerzy Krukowski
 1. Batorski Alfred
 2. Pastuszak Mariusz
 3. Batorski Zenon
14. Radecznica Krzysztof Kłodnicki
 1. Tuzin Bożena
 2. Wachowicz Jarosław
 3. Chwiejda Leszek
 4. Krukowski Sylwester
 5. Jezierski Sławomir
 6. Wachowicz Janusz
 7. Babiuch Marcin
 8. Kowalczyk Gabriel
15. Trzęsiny Barbara Sitarz
 1. Ducher Aleksander
 2. Żłób Tadeusz
 3. Iwańczyk Jan
16. Wólka Czarnostocka Stanisław Czok
 1. Charkot Henryk
 2. Ducher Ryszard
 3. Ryba Mirosław
17. Zaburze Paulin Łapiński
 1. Dymek Zbigniew
 2. Krukowska Urszula
 3. Górniak – Mameła Justyna
 4. Magdziarz Maria
 5. Smarkała Mieczysław
18. Zakłodzie Mirosław Poświatowski
 1. Łukaszczyk Wiesław 
 2. Krukowski Andrzej
 3. Godzisz Zbigniew 
 4. Zwolak Henryk 
 5. Dziura Halina 
19. Zaporze Zenobiusz Smyl
 1. Śledź Kamil
 2. Polski Grzegorz
 3. Ryś Franciszek

 

 

 

 

logo2
1194467

Szukaj