SKŁADY OSOBOWE STAŁYCH KOMISJI RADY GMINY RADECZNICA

 

 1. Komisja Rewizyjna :
 •  Sławomir Dubaj – przewodniczący
 • Bożena Wojtaszek
 • Jarosław Olech
 • Helena Winiarczyk
 • Jan Sitarz
 • Alina Śledź
 • Stanisław Kurek

 

 1. Komisja Rolnictwa, Planowania i Budżetu:
 • Jarosław Olech – przewodniczący
 • Jan Garbarz
 • Joanna Małysz
 • Helena Winiarczyk
 • Anna Biłant
 • Anna Buszowska
 • Jan Sitarz
 • Mariusz Osman

 

 3.  Komisja Samorządowa i Socjalno-Społeczna:

 • Jan Garbarz – przewodniczący
 • Anna Buszowska
 • Alina Śledź
 • Mariusz Osman
 • Joanna Małysz
 • Laura Sznitowska
 • Ryszard Kawka

 

 4.  Komisja Kultury, Oświaty i Wychowania:

 •  Anna Biłant – przewodniczący
 • Stanisław Kurek
 • Laura Sznitowska
 • Sławomir Dubaj
 • Bożena Wojtaszek
 • Ryszard Kawka

 

5.   Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

 • Jan Sitarz – przewodniczący
 • Jan Garbarz
 • Jarosław Olech
 • Sławomir Dubaj
 • Anna Biłant
logo2
1166046

Szukaj