INFORMACJA O SPORZĄDZENIU AKTU PEŁNOMOCNICTWA

 

     Informuje się mieszkańców Gminy Radecznica, że do dnia 07 listopada 2014 roku można składać wnioski o sporządzanie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do  rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa oraz wyborach wójta zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.

 

Prawo do ustanowienia pełnomocnika do głosowania mają:

1.wyborcy, posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo równoznaczne orzeczenie organu rentowego.

2.wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat.

Do wniosku dołączyć ksero aktualnego orzeczenia organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli osoba ukończyła 75 lat ksero dowodu osobistego.

Informacje udzielane są pod numerem telefonu  84/6818043,  84/6826860, 84/6818001 wew. 60

Druki wniosków do pobrania w Urzędzie Gminy Radecznica pokój nr 11

lub poniżej:

                           

                                                                                                                               WÓJT        

                                                                                                                 mgr Gabriel Gąbka

logo2
1165627

Szukaj