WÓJT GMINY

RADECZNICA                                                                                 

 Radecznica, dn. 05.01.2022r.

GR.6140.1.2022

 

   Ogłoszenie o społecznych konsultacjach

 "Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności

 zwierząt na terenie gminy Radecznica w roku 2022"

 

     Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020r., poz. 638 z późn. zmianami) oraz zważając na opracowany projekt "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Radecznica w roku 2022"

 Wójt Gminy Radecznica

zaprasza wszystkie zainteresowane  podmioty o których mowa w art. 11a ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2020r., poz. 638 z późn. zm.), do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych w zakresie projektu ww. dokumentu.

   Przedmiotem konsultacji jest zaopiniowanie przygotowanej do podjęcia przez Radę Gminy Radecznica uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Radecznica w roku 2022.

    Rozpoczęcie konsultacji następuje z dniem 5 stycznia 2022 roku, a ich zakończenie dnia 25 stycznia 2022 roku. Wyniki konsultacji opublikowane zostaną w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Radecznica (www.bip.gminaradecznica.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Radecznica. Nie wyrażenie opinii w określonym wyżej terminie uznaje się za akceptację zapisów Programu.

     Przedmiotowe konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie mają mocy wiążącej. Kierowane są one do organizacji społecznych, których statutowym celem jest ochrona zwierząt, działających na obszarze Gminy Radecznica oraz innych podmiotów, o których mowa w art. 11a ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997roku o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2020 r., poz. 638 z poźn. zmianami).

      Wszelkie uwagi i opinie można składać:

- w siedzibie Urzędu Gminy w Radecznicy sekretariat

- pocztą na adres: ul. B. Prusa 21, 22-463 Radecznica

- drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

WÓJT GMINY 

Marian Szuper

logo2
1477795

Szukaj