WÓJT GMINY

RADECZNICA

 

Radecznica, 16.09.2021 r.

GR.6830.2.2021

ZAWIADOMIENIE

 

Zawiadamiam, iż w postępowaniu prowadzonym w oparciu o regulamin udzielania zamówień publicznych poniżej kwoty 130 000,00 zł na przeprowadzenie rozgraniczenia działek w miejscowości Radecznica oznaczonej jako działka nr 1859 z działkami sąsiednimi oznaczonymi nr 1858, nr 1848, nr 1846, nr 1851/1 i nr 1851/2

złożone zostały następujące oferty:

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Cena brutto

 

1

Biuro Geodezyjne Jakub Piechota

Plac Wolności 8, 23-400 Biłgoraj

9 000,00

 

 

Wybrana została oferta złożona przez:

Biuro Geodezyjne Jakub Piechota Plac Wolności 8, 23-400 Biłgoraj

Odrzucone zostały oferty

W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

 

Z up. Wójta    

Sekretarz Gminy

mgr Edyta Dubiel

logo2
1165623

Szukaj