K O M U N I K A T

W  S P R A W I E   W A R U N K O W E J     

P R Z Y D A T N O Ś C I   W O D Y   D O   S P O Ż Y C I A

ogłoszony w dniu  10 września  godz. 09:00

UWAGA ODBIORCY WODY WODOCIĄGOWEJ

Wójt Gminy Radecznica zawiadamia odbiorców wody z wodociągu Radecznica  zaopatrującego w wodę miejscowości: Radecznica, Zaporze, Gruszka Zaporska, Podlesie Małe, Podlesie Duże, Wólka Czernięcińska, Zakłodzie, Gaj Gruszczański, Mokrelipie, Zaburze, Latyczyn, Chłopków, Podborcze, Dzielce, Gorajec Zagroble – Kolonia, Gorajec Stara Wieś – tzw. Tokarka

że zgodnie z decyzją z dnia 9 września 2021 r. wydaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zamościu ze względu na obecność bakterii grupy coli  5 NPL/100ml,   bakterii grupy coli  3 NPL/100 ml, ,   bakterii grupy coli  9 NPL/100 ml, woda z wodociągu Radecznica BEZ PRZEGOTOWANIA nie nadaje się do:

- picia,

-przygotowywania potraw gotowanych,

- przygotowywania zimnych napojów i wytwarzania lodu do napojów,

- mycia owoców i warzyw,

- mycia naczyń kuchennych i sztućców,

- mycia zębów,

- mycia i kąpieli.

      WODA Z KRANU NADAJE SIĘ  DO PICIA, PRZYGOTOWYWANIA POTRAW GOTOWANYCH, ZIMNYCH NAPOJÓW, MYCIA OWOCÓW I WARZYW, MYCIA NACZYŃ KUCHENNYCH I SZTUĆCÓW ORAZ MYCIA ZĘBÓW TYLKO PO PRZEGOTOWANIU

Wodę należy doprowadzić do wrzenia i gotować przez kilka minut, w razie potrzeby odstawić do ochłodzenia.

Osoby z osłabioną odpornością, rodzice i opiekunowie niemowląt i małych dzieci powinni zachować szczególną ostrożność.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niepokojących objawów zdrowotnych, należy zgłosić się do lekarza bez zbędnej zwłoki.

   Producentów żywności, świadczeniodawców i usługodawców uznaje się za powiadomionych o niezgodności jakości wody z wymaganiami sanitarnymi.

WÓJT GMINY 

Marian Szuper