Gmina Radecznica

 ul. B. Prusa 21; 22-463 Radecznica

NIP 922-29-44-634 REGON 950368546

Radecznica 07.09.2021  r.

ZP.271.6.2.2021

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Zawiadamiam, iż w odpowiedzi na zapytanie cenowe na sporządzenie  mapy  sytuacyjno – wysokościowej do  celów projektowych w skali 1:500 przeznaczonej do projektowania budowy n/w dróg gminnych:

  • nr 110119L na działce nr ewid. 28/2 w obrębie 0007 Gruszka Zaporska. Odcinek od działki nr ewid. 94/6 do skrzyżowania z drogą oznaczoną nr ewid. 27/10 długości ok  1,100 km.
  • nr 110120L na działce nr ewid. 29 w obrębie 0007 Gruszka Zaporska. Odcinek od działki nr ewid. 127/4 do skrzyżowania z drogą oznaczona nr ewid. 274 w obrębie 0017 Zakłodzie długości ok  0,420 km.

złożone zostały następujące oferty:

Nr oferty

Nazwa oraz adres Wykonawcy

Cena brutto

1

GEOPLAN Dariusz Pata 22 – 600 Tomaszów Lubelski ul. Rolnicza 6/16

4.552,24

2

Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno – Projektowych „GEOMIAR” Sp. z o.o. 37 – 500 Jarosław ul. Kościuszki 35

9.102,00

 

Wybrana została oferta złożona przez:

GEOPLAN Dariusz Pata

22 – 600 Tomaszów Lubelski ul. Rolnicza 6/16.

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej

Oferta spełnia warunki oraz jest najkorzystniejsza na podstawie kryteriów opisanych w zapytaniu cenowym.

 

WÓJT GMINY 

Marian Szuper

logo2
1165638

Szukaj