Urząd Gminy w Radecznicy

  ul. B. Prusa 21, 22-463 Radecznica

REGON: 000545840, NIP: 922-17-36-201

Radecznica, 04.08.2021 r.

 LISTA

 

kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze
na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Radecznicy
„Referent ds. księgowości budżetowej”

 

       W wyniku przeprowadzenia wstępnej weryfikacji złożonej aplikacji informuję, że Pani Natalia Stańczyk zam. Gorajec-Zagroble spełnia wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – „Referent ds. księgowości budżetowej”.

      Test wiedzy i rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 12 sierpnia 2021 r. o godz. 1300 w Urzędzie Gminy w Radecznicy,  ul. B. Prusa 21, 22 – 463 Radecznica.

 

WÓJT GMINY 

Marian Szuper

logo2
1300257

Szukaj