Informujemy, że od dnia 01.01.2021 r. postępowania o udzielanie zamówień publicznych prowadzone są na stronie internetowej www.gminaradecznica.ezamawiajacy.pl Aby pobrać dokumenty należy wybrać podkreślony tekst w opisie danego zamówienia, który automatycznie przekieruje na adres strony internetowej prowadzonego postępowania.

 

Tryb udzielenia zamówienia:  Tryb podstawowy
Znak sprawy:   ZP.272.7.2021
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Rok rozpoczęcia postępowania: 2021
logo2
1163172

Szukaj