WÓJT GMINY                                                                    

RADECZNICA

Radecznica, dnia 27.04.2021 r.

  ZP.6733.1.1.2021

 

 O B W I E S Z C Z E N I E

 

      Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r., poz. 293.), zawiadamiam, że w dniu 23 kwietnia 2021 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

„Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Radecznica i Zaporze”

Na działkach nr ewidencyjny:

Obręb 0013 Radecznica działki nr ewidencyjny: 1885, 1884, 1883, 1882, 1881, 1888, 1873, 1872, 1870/2, 1870/1, 1868/2, 1868/3, 1865/2, 1865/4, 1864, 1863/1, 1862, 1861, 2112, 1859, 1848, 1843, 1841, 1732/2, 2035/1, 1818/1, 1818/2, 1815, 1812, 1811, 1809/2, 1808, 1806, 1804, 1700/8, 1701/5, 1701/7, 1802, 1801, 1800, 1799, 1803, 1805, 1807, 1809/1, 1810, 1813, 1816, 1819, 1821/2, 2057, 1825, 1827/2, 1826, 1830/1, 1689, 1830/2, 1415/1, 1414, 1413, 1401/2, 1960, 1391, 1390, 1388, 400, 402, 403, 404, 405/1, 406, 407, 413/1, 414/1, 415, 458, 1690, 1692, 1694, 1695, 1698, 1699, 650, 648, 1700/1, 1700/3, 1700/11, 1701/2, 1701/3, 1701/6, 2114, 1707, 1708/1, 1709/1, 1710/1, 891, 890, 968, 1731/1, 1734/1, 1734/2, 2041, 1755, 1756/1, 1756/2, 1757, 1759, 1760, 1762, 1001, 1011, 1010, 1009, 394, 392, 390, 395, 1381/2, 1383, 1386, 1387, 1396, 1398, 1407, 1408, 1409, 1415/2, 1420, 1428, 1328, 1327, 1176, 1174, 1172, 1170, 199, 198/2, 358, 2005, 198/1, 193, 178, 194, 192, 188, 187, 186/4, 186/3, 180, 176/1, 2133/2, 2135, 2134, 2136/9, 2136/2, 2136/1, 2090, 2131, 143/1, 143/3, 143/2, 142, 141, 140, 139, 2001, 130, 2206, 1031, 1026, 129, 2147, 127, 126, 1025/1, 1023, 118, 122/1, 122/2, 117, 120, 121, 1798, 1730/4, 1688, 1945/1, 1945/2, 583, 892, 908, 393, 1382, 1397, 1380, 359, 1963, 1422, 1424.

Obręb geodezyjny nr 0018 Zaporze działki nr ewid: 1052, 1054/4, 1041/7, 1054/3, 1047/5, 1457, 1453, 1452, 1449/1, 1444, 1429, 1428, 1423, 1422, 1418, 1417, 1414, 1413, 1410, 1406/2, 1406/1, 1404, 1403, 1400, 1399, 1396, 1392, 1391, 1388, 1385, 1383/1, 1383/2, 1380, 1378, 1376, 1375, 1372, 1371, 1368, 1367, 1364, 1352, 1348, 1347, 1343, 1340, 1339, 1336, 1335, 1332, 1331, 1326, 1321, 1320, 1317, 1312, 1311, 1281, 1277, 1273, 1065, 101, 1262, 1051

W związku z powyższym informuję, iż ze złożonym wnioskiem można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Radecznicy ul. B. Prusa 21 pokój nr 8 oraz złożyć zastrzeżenia, uwagi lub wnioski.          

 

WÓJT GMINY  

/-/ Marian Szuper

logo2
1069322

Szukaj