WÓJT GMINY

RADECZNICA

 

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej

    do dzierżawy

 

Działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dn.21.08.1997r o gospodarce nieruchomościami (tj. z 2020. poz.65.z późn.zm.)

      Wójt Gminy Radecznica informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Radecznicy   ul. B. Prusa 21  został wywieszony od dnia 09.04.2021r. na okres 21 dni  wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy na okres   3   lat,   który     obejmuje,    część działki   nr 186/1  o    pow. 1,10ha,   położonej w Radecznicy .Wykaz nieruchomości został ponadto  zamieszczony na stronach internetowych: www.gminaradecznica.pl www.bip.gminaradecznica.pl.  

 

Radecznica, dn. 09.04.2021r.

 WÓJT GMINY  

/-/ Marian Szuper

logo2
1069355

Szukaj