Informujemy, że od dnia 01.01.2021 r. postępowania o udzielanie zamówień publicznych prowadzone są na stronie internetowej www.gminaradecznica.ezamawiajacy.pl Aby pobrać dokumenty należy wybrać podkreślony tekst w opisie danego zamówienia, który automatycznie przekieruje na adres strony internetowej prowadzonego postępowania.

 
Tryb udzielenia zamówienia  tryb podstawowy
Znak sprawy   ZP.272.1.2021
Rodzaj zamówienia zamówienia na dostawy
Rok rozpoczęcia postępowania 2021
logo2
1064888

Szukaj