Gmina Radecznica

 ul. B. Prusa 21; 22-463 Radecznica

NIP 922-29-44-634 REGON 950368546

Radecznica, 31.03.2021 r.

ZD.271.20.2.2021

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zawiadamiam, iż w postępowaniu prowadzonym w oparciu o regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości netto nieprzekraczającej kwoty 130 tys. PLN na dostawę kruszywa drogowego frakcji 31,5-63 mm złożone zostały następujące oferty:

 

L.p.

 

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto za 1 tonę w zł

1

Północ Południe s.c., ul. Szkotnik 5-7, 33-240 Żabno

73,78

2

„KRUSZYWOSORT” PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE Wiktor Siadaczka, ul. Marglowa 83,

26-600 Radom

76,26

3

PRZEDSIĘBIORSTWO Usługowo-Handlowe „MIREX” Mirosław Kwapiński, Szymanów 4A, 27-300 Lipsko

77,49

4

„MADURA” Gierasińska Anna, Kowala-Kolonia 12B,

26-624 Kowala Stępocina

75,03

5

TRANS-MAT Mateusz Wójcik, ul. Polna8/46, 26-800 Białobrzegi

72,42

6

JÓZEFOWSKIE KOPALNIE KAMIENIA BUDOWLANEGO

„WAL-BUD”, ul. Nowa 57, 23-460 Józefów

71,30

7

P.H.U. „CAREX” Grzegorz Domagała, Brzeziny, ul. Chęcińska 353,

26-026 Morawica

71,34

WYBRANA ZOSTAŁA OFERTA ZŁOŻONA PRZEZ:

JÓZEFOWSKIE KOPALNIE KAMIENIA BUDOWLANEGO

„WAL-BUD”, ul. Nowa 57, 23-460 Józefów

Wykonawca spełnia warunki i jego oferta jest najkorzystniejsza na podstawie kryteriów opisanych w zaproszeniu do składania ofert.

W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

W postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

 WÓJT GMINY 

Marian Szuper

logo2
1092249

Szukaj