WÓJT GMINY

RADECZNICA

 

Informacja

  

Wójt Gminy Radecznica

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

stanowiącej własność Gminy Radecznica, położonej w obrębie Mokrelipie, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 1433, 1933 o pow.0.1,22 ha.

Księga wieczysta nr ZA1Z/00125328/3

 

Cena wywoławcza -36.698,00zł, wadium 3670,00zł.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2021r. o godz.10⁰⁰ w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Radecznicy. Wadium należy wnieść najpóźniej w dniu 19.04.2021r.

     Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Radecznicy  oraz opublikowane na stronach internetowych:   www.gminaradecznica.pl  i  www.bip.gminaradecznica.pl.

 

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Radecznica pokój 8, pod nr. telefonu 846826862

 

Radecznica, dn. 19.03.2021 r.

WÓJT GMINY 

Marian Szuper

logo2
1069297

Szukaj