OGŁOSZENIE - uprawa konopi

 

   Informuję, że zgodnie z uchwałą Nr XXIII.387/2021 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 19.02.2021 w sprawie ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę konopi włóknistych oraz rejonizacji upraw na terenie woj. lubelskiego w 2021r. (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2021 poz. 916) przyznano Gminie Radecznica w ramach kontraktacji uprawę konopi włóknistych na pow. 50,00ha.

Uprawę konopi włóknistych mogą prowadzić rolnicy, którzy:

- podpiszą umowę kontraktacyjną i zakupią kwalifikowane nasiona u kontrahenta,

- uzyskają zezwolenie Wójta na uprawę konopi.

 

Radecznica, dn. 17.03.2021r.

WÓJT GMINY 

Marian Szuper

Wniosek doc

Wniosek pdf

logo2
1069353

Szukaj