Gmina Radecznica

  ul. B. Prusa 21; 22-463 Radecznica

NIP 922-29-44-634 REGON 950368546

Radecznica 10.03.2021  r.

 ZP.271.1.2.2021

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Zawiadamiam, iż w odpowiedzi na zapytanie cenowe na wykonanie modernizacji budynku remizo – świetlicy w miejscowości Gorajec - Stara Wieś złożone zostały następujące oferty:

Nr oferty

Nazwa oraz adres Wykonawcy

Cena brutto

1

BCI Budownictwo Inwestycje Budowlane Sp. z o.o.

31 – 010 Kraków, Rynek Główny 28

200.188,39

2

Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych „BUDREX” M. Smarkala i Wspólnicy

Gorajec Zagroble 4B, 22 – 463 Radecznica

146.125,76

3

Przedsiębiorstwo Innowacyjne „INNOTECH” Sp. z o.o.

ul. Chemiczna 8n, 20 – 329 Lublin

171.803,20

4

Zakład Usług Wielobranżowych WIEL – BUD Grażyna Krzaczkowska

Wielącza 107, 22 – 460 Szczebrzeszyn

141.596,53

5

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo – Usługowe „BRUNPOL”

Krupe 157, 22 – 302 Siennica Nadolna

153.105,05

 

Wybrana została oferta złożona przez:

Zakład usług Wielobranżowych WIEL – BUD Grażyna Krzaczkowska

Wielącza 107, 22 – 460 Szczebrzeszyn

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej

Oferta spełnia warunki oraz jest najkorzystniejsza na podstawie kryteriów opisanych w zapytaniu cenowym.

 

WÓJT GMINY 

Marian Szuper

logo2
1069351

Szukaj