Do obliczania podatku leśnego na obszarze Gminy Radecznica w 2021 r. stosuje się stawkę 196,84zł za 1 mzgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 rok w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r. (Mon. Pol. z 2020 r. poz. 983).  

 

W związku z powyższym stawka podatku leśnego na 2021 rok wynosi 43,3048 zł za 1 ha (fiz.).

 

DL-1 Deklaracja na podatek leśny

DL-1 Deklaracja na podatek leśny - formularz interaktywny

ZDL-1 Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZDL-2 Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

IL-1 Informacja o lasach 

IL-1 Informacja o lasach - formularz interaktywny

ZIL-1 Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZIL-2 Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

ZIL-3 Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników

logo2
1069304

Szukaj