Gmina Radecznica

  ul. B. Prusa 21; 22-463 Radecznica

NIP 922-29-44-634 REGON 950368546

Radecznica, 23.11.2020 r.

 

ZD.271.21.3.2020 

ZAWIADOMIENIE

  

Zawiadamiam, iż w postępowaniu prowadzonym w oparciu o regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości netto nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro na zimowe utrzymanie chodników polegające na odśnieżaniu, usuwaniu błota pośniegowego, zwalczaniu gołoledzi oraz śliskości pośniegowej na terenie Gminy Radecznica nie wpłynęła żadna oferta.

 

WÓJT GMINY    

/-/ Marian Szuper 

logo2
1142477

Szukaj