Gmina Radecznica

  ul. B. Prusa 21; 22-463 Radecznica

NIP 922-29-44-634 REGON 950368546

Radecznica, 17.11.2020 r.

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zawiadamiam, iż w odpowiedzi na zapytanie cenowe na zakup i dostawę wielootworowych żelbetowych płyt drogowych typu JOMB o wymiarach 100x75x12 cm podwójnie zbrojonych wraz z rozładunkiem na terenie Gminy Radecznica w miejscowościach: Zaburze, Zakłodzie, Gorajec-Zagroble Kolonia.

złożone zostały następujące oferty:

L.p.

Nazwa oraz adres Wykonawcy

Ilość oferowanych płyt

1

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo – Handlowe „PRIMA-BUD”, ul. Wiśniowa 5A, 27-600 Sandomierz

692 szt.

Wybrana została oferta złożona przez:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo – Handlowe „PRIMA-BUD”, ul. Wiśniowa 5A, 27-600 Sandomierz

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta spełnia warunki oraz jest najkorzystniejsza na podstawie kryteriów opisanych w zapytaniu cenowym.

 

   WÓJT GMINY    

/-/ Marian Szuper 

 

logo2
1142430

Szukaj