Gmina Radecznica

  ul. B. Prusa 21; 22-463 Radecznica

NIP 922-29-44-634 REGON 950368546

 Radecznica, 12.11.2020 r.

ZD.271.20.3.2020

 

ZAWIADOMIENIE

  

Zawiadamiam, iż w postępowaniu prowadzonym w oparciu o regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości netto nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro na zakup i dostawę motopompy pożarniczej na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Radecznicy, Gmina Radecznica złożone zostały następujące oferty:

 

Lp.

 

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto

w zł

1

Sklep Pożarniczy Remiza 24, Pólko 50, 62-817 Żelazków

41389,50

2

PHU Fenix. Market, ul. Stobierna 253, 36-002 Jasionka

40860,60

3

Oddział Wojewódzki Związku OSP RP województwa lubelskiego filia w Zamościu, ul. Kilińskiego 62, 22-400 Zamość

40899,96

4

Protekta Sp. z o.o., ul. Imbirowa 8A, 02-797 Warszawa

40897,50

WYBRANA ZOSTAŁA OFERTA ZŁOŻONA PRZEZ:

PHU Fenix. Market, ul. Stobierna 253, 36-002 Jasionka

Wykonawca spełnia warunki i jego oferta jest najkorzystniejsza na podstawie kryteriów opisanych w zaproszeniu do składania ofert.

W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

W postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

 

WÓJT GMINY  

/-/ Marian Szuper

 

logo2
1300256

Szukaj