Gmina Radecznica

   ul. B. Prusa 21; 22-463 Radecznica

NIP 922-29-44-634 REGON 950368546

Radecznica 05.11.2020 r.

ZP.271.12.5.2020

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018. poz.1986) informuję, iż w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Budowa drogi gminnej Nr 110109L od km 0+000 do km 1+131 w miejscowości Zakłodzie”

 

1. Wybrana została oferta złożona przez:

SKUP WŁÓKNA Handel Usługi Bulak Grażyna  Deszkowice Pierwsze 148  22-448 Sułów

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, jego oferta nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy: 

 

nazwa i adres wykonawcy

przyznana punktacja

kryterium ceny

kryterium

okres gwarancji

łącznie

1

Budownictwo Drogowe Groszek Piotr

23-225 Szastarka,  Majdan Obleszcze 4

53,04

40,00

93,04

2

KABAT BRUK Jarosz Grzegorz

Chrzanów Trzeci 90, 23-305 Chrzanów

45,13

40,00

85,13

3

PRAKTIBUD – Adam Gwizdała

ul. Sybiraków 6, 22 – 600 Tomaszów Lubelski

35,74

40,00

75,74

4

Zakład Budowlano-Transportowy „DROGMOST” Mokre 24D; 22-400 Zamość

39,37

40,00

79,37

5

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „PRIMA – BUD” Andrzej Sobczyk

27 – 600 Sandomierz ul. Wiśniowa 5A

48,69

40,00

88,69

6

Przedsiębiorstwo Transportowo-Usługowe „MAWEX”  Ewa Matwiejczuk

ul. Rydla 21; 22-400 Zamość

35,79

40,00

75,79

7

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowo Produkcyjne „ATOS” Eksport – Import

Tadeusz Skakuj 23-400 Biłgoraj, ul. Bagienna 45

38,05

40,00

78,05

8

SKUP WŁÓKNA Handel Usługi Bulak Grażyna

Deszkowice Pierwsze 148  22-448 Sułów

60,00

40,00

100,00

 

3. W postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

4. W postępowaniu  nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

 

                                                                                                                                 WÓJT GMINY  

/-/ Marian Szuper

logo2
1434297

Szukaj