Gmina Radecznica

   ul. B. Prusa 21; 22-463 Radecznica

NIP 922-29-44-634 REGON 950368546

Radecznica 22.10.2020 r.

 

ZP.271.10.4.2020

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

      Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018. poz.1986) informuję, iż w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Utwardzenie terenu przy Urzędzie Gminy w Radecznicy”:

1. Wybrana została oferta złożona przez:

GEO-SERWIS Sylwester Radomski   22-304 Siennica Różana 198

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, jego oferta nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy: 

 Nr

nazwa i adres wykonawcy

przyznana punktacja

kryterium ceny

kryterium  okres

gwarancji

łącznie

 1  

GEO-SERWIS Sylwester Radomski 

22-304 Siennica Różana 198

60,00

40,00

100,00

 2 

BUDOWNICTWO DROGOWE Groszek Piotr

23-225 Szastarka, Majdan Obleszcze 4

52,38

40,00

92,38

 3 

P.R.B. „BUDREX” Mieczysław Smarkala i Wspólnicy S.J. Gorajec Zagroble 4b, 22-463 Radecznica

54,13

40,00

94,13

 4 

Usługi Budowlane Łukasz Kur

Panasówka 26  23-407 Tereszpol

58,13

40,00

98,13

 5 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „BRUNPOL” Krupe 157   22-302 Siennica Nadolna

50,96

40,00

90,96

 6 

Przedsiębiorstwo Budowlane ALTA Przemysław Kozłowski Wólka Panieńska 25F; 22-400 Zamość

50,81

40,00

90,81

 

3. W postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

4. W postępowaniu  nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

 

                                                                                                                                 WÓJT GMINY  

/-/ Marian Szuper

logo2
1434250

Szukaj