Gmina Radecznica

  ul. B. Prusa 21; 22-463 Radecznica

NIP 922-29-44-634 REGON 950368546

Radecznica, 12.10.2020 r.

ZD.271.17.3.2020

 

ZAWIADOMIENIE 

 

Zawiadamiam, iż w postępowaniu prowadzonym w oparciu o regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości netto nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro na wykonanie przystanku autobusowego przy drodze powiatowej nr 2919L wraz z wiatą przystankową i zatoką na działkach nr ewid. 7727, 7708, 7709 złożone zostały następujące oferty:

 

L.p.

 

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto

w zł

1

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe „BRUNPOL”,

Krupe 157, 22-302 Siennica Nadilna

70936,51

2

P.R.B. „BUDREX’ Meczysław Smarkala i Wspólnicy S.J.,

Gorajec-Zagroble 4b, 22-463 Radecznica

61738,82

3

Przedsiębiorstwo Budowlane ALTA Przemysław Kozłowski,

Wólka Panieńska 25F, 22-400 Zamość

60176,03

 

WYBRANA ZOSTAŁA OFERTA ZŁOŻONA PRZEZ:

Przedsiębiorstwo Budowlane ALTA Przemysław Kozłowski,

Wólka Panieńska 25F, 22-400 Zamość

Wykonawca spełnia warunki i jego oferta jest najkorzystniejsza na podstawie kryteriów opisanych w zaproszeniu do składania ofert.

W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

W postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

 

WÓJT GMINY  

            /-/ Marian Szuper

logo2
1190753

Szukaj