Gmina Radecznica

  ul. B. Prusa 21; 22-463 Radecznica

NIP 922-29-44-634 REGON 950368546

 

Radecznica, 12.10.2020 r. 

ZD.271.18.2.2020  

ZAWIADOMIENIE

 

Zawiadamiam, iż w postępowaniu prowadzonym w oparciu o regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości netto nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro na wykonanie remontu  drogi w miejscowości Zaburze nie wpłynęła żadna oferta.

 

WÓJT GMINY   

/-/ Marian Szuper 

logo2
1142477

Szukaj