Gmina Radecznica

 ul. B. Prusa 21; 22-463 Radecznica

NIP 922-29-44-634 REGON 950368546

 

                                                                                                      Radecznica 08.10.2020  r.

  

ZP.271.11.2.2020

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Zawiadamiam, iż w odpowiedzi na zapytanie cenowe na wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku remizo – świetlicy w m. Gorajec - Stara Wieś złożone zostały następujące oferty:

 

Nr oferty

Nazwa oraz adres Wykonawcy

Cena brutto

1

Hurtownia Materiałów Elektrycznych i Elektromontaż 

mgr inż. Kazimierz Ordecki 23 – 400 Biłgoraj ul. Batalionów Chłopskich 6

64.746,41

2

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ELEKTRA” Grzegorz Studnicki

23 – 400 Biłgoraj ul. Łąkowa 13

49.004,49

Wybrana została oferta złożona przez:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ELEKTRA” Grzegorz Studnicki, 23 – 400 Biłgoraj ul. Łąkowa 13

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej

Oferta spełnia warunki oraz jest najkorzystniejsza na podstawie kryteriów opisanych w zapytaniu cenowym.

 

WÓJT GMINY   

/-/ Marian Szuper 

logo2
1165635

Szukaj