Gmina Radecznica

  ul. B. Prusa 21

22-463 Radecznica

Radecznica, 18.09.2020 r.

 

ZD.271.15.3.2020

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018. poz. 1986) informuję, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Remont drogi w miejscowości Mokrelipie”

1. Wybrana została oferta złożona przez:

Skup Włókna Handel Usługi Bulak Grażyna, Deszkowice pierwsze 148, 22-448 Sułów

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i jest najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. W postępowaniu oferty złożyli następujący Wykonawcy:

L.p.

nazwa i adres Wykonawcy

przyznana punktacja

kryterium ceny

kryterium okres gwarancji

łącznie

1

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe „BRUNPOL”,

Krupe 157, 22-302 Siennica Nadolna

34,09

24

58,09

2

PRAKTIBUD – Zenon Gwizdała,

ul. Sybiraków 6,
22-600 Tomaszów Lubelski

39,12

40

79,12

3

Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo-Handlowe „Prima-Bud” Andrzej Sobczyk, ul. Wiśniowa 5A, 27-600 Sandomierz

55,44

40

95,44

4

Budownictwo Drogowe Groszek Piotr, Majdan Obleszcze 4,
23-225 Szastarka

54,04

40

94,04

5

AGRO-PEL Sp. z o.o.,

Aleksandrów Drugi 365,

23-408 Aleksandrów

33,58

40

73,58

6

Skup Włókna Handel Usługi Bulak Grażyna, Deszkowice pierwsze 148, 22-448 Sułów

60,00

40

100,00

7

Przedsiębiorstwo Transportowo-Usługowe „Mawex” Ewa Matwiejczuk, ul. Rydla 21,
22-400 Zamość

53,04

40

93,04

8

Roboty Inżynieryjno-Budowlane mgr inż. Antoni Chorębała,

ul. Boh. Porytowego Wzgórza 4/6m.4, 23-300 Janów Lubelski

42,99

40

82,99

 3. W postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

4. W postępowaniu nie wykluczona żadnego Wykonawcy.

 

WÓJT GMINY  

/-/ Marian Szuper

logo2
1477788

Szukaj