WÓJT GMINY

RADECZNICA

 

Informacja

 

 Wójt Gminy Radecznica

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

stanowiącej własność Gminy Radecznica, położonej w obrębie Zaburze, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 412/1 o pow.0,25 ha.

Księga wieczysta nr ZA1Z/001211259/0

 

Cena wywoławcza -7733,00 zł, wadium 774,00zł.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 21 pażdziernik 2020 r. o godz.10⁰⁰ w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Radecznicy. Wadium należy wnieść najpóźniej w dniu 15.10.2020 r.

        Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Radecznicy i w miejscowości Zaburze  oraz opublikowane na stronach internetowych:   www.gminaradecznica.pl  i www.bip.gminaradecznica.pl.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Radecznica pokój 8, pod nr. telefonu 846826862

  

Radecznica, dn. 16.09.2020 r.

         WÓJT GMINY   

/-/ Marian Szuper

logo2
1300245

Szukaj