Gmina Radecznica

 ul. B. Prusa 21; 22-463 Radecznica

NIP 922-29-44-634 REGON 950368546

Radecznica, 16.09.2020 r.

ZD.271.16.3.2020

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zawiadamiam, iż w odpowiedzi na zapytanie cenowe na wykonanie konserwacji i czyszczenia rowów burzowych sprzętem mechanicznym zlokalizowanych na terenie Gminy Radecznica zostały złożone następujące oferty:

L.p.

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto za 1 mb.

1

GEO-SERVIS Sylwester Radomski,
22-304 Siennica Rózana 198

9,840 zł

2

Usługi Melioracyjno Budowlane Antoni Błażyński,
ul. Cieszkowskiego 45, 23-400 Biłgoraj

12,300 zł

3

Usługi Melioracyjne „MADA” Przykaza Mirosław,
Sąsiadka 195, 22-448 Sułów

6,027 zł

4

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „SMOLKOP” Leszek Smolak,
ul. Firlejowska 16i, 23-306 Lublin

18,450 zł

5

Praktubud –Adam Gwizdała,
 ul. Sybiraków 6, 22-600 Tomaszów Lubelski

30,750 zł

6

Usługi Koparką Ireneusz Maluga,
Chomęciska Duże 6, 22-417 Stary Zamość

8,610 zł


1. Wybrana została oferta złożona przez:

Usługi Melioracyjne „MADA” Przykaza Mirosław, Sąsiadka 195, 22-448 Sułów

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i jest najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej.

2. W postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

3. W postępowaniu nie wykluczona żadnego Wykonawcy.

 

   WÓJT GMINY   

/-/ Marian Szuper