WÓJT GMINY

RADECZNICA

 

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy

 

       Działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dn. 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. z 2020. poz.65 z późn. zm.)

      Wójt Gminy Radecznica informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Radecznica ul. B. Prusa 21na tablicy ogłoszeń  pokój nr 8  wywieszono od dnia 07.09.2020 r. na okres 21 dni  wykazy nieruchomości:

1. przeznaczonej do dzierżawy na okres 3 lat, który obejmuje, część działki nr 193/2 o pow.0.47ha, położonej w Zaporzu

2. przeznaczonej do sprzedaży w formie bez przetargowej na rzecz współwłaściciela, który obejmuje udz. 1/2 w dz. nr 1411 o pow. 0,35ha , położonej w Gorajcu Stara Wieś.

 

WÓJT GMINY   

/-/ Marian Szuper